sobota, 20 lipca

XI sesja RJP nr 15 Szopienice-Burowiec za nami

2 grudnia br. odbyła się XI sesja Rady Jednostki Pomocniczej Szopienice-Burowiec. Dzięki uzyskaniu wymaganego kworum (obecnych było 12 z 15 radnych) radni mogli rozpocząć obrady. Na samym początku radny T. Rokicki zaproponował o zmianę w porządku obrad poprzez wystąpienie do Wydziału Transportu o spotkanie z mieszkańcami Szopienic odnośnie ograniczenia ruchu ciężkich samochodów w centrum Szopienic, umożliwienia parkowania na odcinku ulicy Obrońców Westerplatte od ul. Brynicy do ul. Wańkowicza oraz przywróceniem ruchu na zamkniętym odcinku ulicy Obrońców Westerplatte (część mieszkańców była za przywróceniem ruchu na zamkniętym odcinku; Urząd Miasta zaproponował spotkanie członków RJP nr 15 z Wydziałem Transportu, Zarząd RJP poprosił aby Wydział Transportu skonsultował sprawę z mieszkańcami na otwartym spotkaniu), a radny M. Wolf zaproponował aby wykreślić punkt 4 obrad. Oba wnioski zostały jednogłośnie zatwierdzone. 

Zarząd Rady przedstawił swoje działania w okresie międzysesyjnym od 3 września do 2 grudnia 2015 r.; udział w dyżurach RJP, złożenie projektów do Budżetu Obywatelskiego, organizacja Dni Burowca, finansowanie koncertów w kościołach, udział w spotkaniu z prezydentem Krupą, złożenie zniczy i kwiatów z okazji święta 1 listopada i 11 listopada, konkurs na kartkę Bożonarodzeniową, organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów,udział w odbiorze skate parku na Burowcu, udział w konsultacjach nt. zagospodarowania szopienickich stawów, udział w 2 spotkaniach ws. mapy Szopienic i Burowca, wystąpienie do Wydziału Promocji UM Katowice o zakup namiotu na potrzeby RJP nr 15 i inne.

Następnie przedstawione zostało sprawozdanie Zarządu RJP, które zawierało kwoty wydane na inwestycje i działania o charakterze kulturalnym. Poniżej wymieniamy kilka najważniejszych wydatków RJP nr 15 Szopienice-Burowiec:  95 000 zł pochłonęła budowa ścieżki rekreacyjno-trekkingowej, którą wykonał Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 9 500 zł wydano na I Dzień Burowca, 6 500 zł na mapę terenu Rady Jednostki, 7 100 zł na organizację koncertów w kościołach św. Jadwigi, Zbawiciela, MB Nieustającej Pomocy, 2 000 zł  na nagrody książkowe dla bibliotek, 900 zł na dofinansowanie Dnia Szkoły Podstawowej nr 44, 500 zł na dofinansowanie Biegu im. Janusza Sidły, 500 zł na Dzień Sąsiada na Bagnie, 500 zł na Dzień Sąsiada na Drugich Szopienicach, 500 zł na Dzień Sąsiada w ZSS nr 10. Całość wydatków będzie można zobaczyć w sprawozdaniu, które będzie dostępne na stronie RJP nr 15 w terminie późniejszym.

Przedstawiciele Zarządu RJP nr 15 wzięli udział w spotkaniu ws. braku budżetu dla RJP na rok 2016 z którego wynikło, iż Rady Jednostek Pomocniczych nie otrzymają pieniędzy na rok 2016. W zamian za brak funduszy mogą występować do Miasta o dofinansowanie różnego typu imprez.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *