niedziela, 14 kwietnia

Miejskie inwestycje w Szopienicach w 2016 roku

Urząd Miasta Katowice przygotował projekt budżetu na rok 2016. Dla naszej jednostki zarezerwowano kwotę 25 493 075 zł. Zobaczmy na co miasto chce wydać pieniądze na terenie Szopienic i Burowca:

1. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) – 250 000 zł – fundusze zostaną przeznaczone na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w  związku z realizacją zadania.

2. Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte – 8 000 000 zł – przedłużona zostanie ulica Miedziana.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Lwowska – 2 000 000 zł – czekamy na latarnie przy przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Lwowskiej.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Korczaka – 50 000 zł

5. Modernizacja budynków komunalnych – ul. Morawa 119A – 30 000 zł

6. Modernizacja budynków komunalnych – Pl. Powstańców 6, 7, 8 – 40 000 zł

7. Budownictwo mieszkaniowe komunalne – ul. Obrońców Westerplatte 42-50 – I etap 7 000 000 zł – początek budowy nowych obiektów mieszkaniowych

8. Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice – 130 000 zł – zakończenie opracowania dokumentacji  projektowej dla budowy Archiwum Urzędu  Miasta

9. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – etap VIIb – Miejskie Przedszkole nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 – 3 300 zł

10. Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych – MP 66 – 3 632 425 zł

11. Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza – Inwestycje dotyczące pomieszczeń dydaktycznych – 40 000 zł

12. Miejskie Przedszkole Nr 56 – Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów – 8 000 zł

13. Miejskie Przedszkole Nr 65 – Inwestycje dotyczące instalacji technicznych – 7 000 zł

14. Miejskie Przedszkole Nr 65 – Inwestycje dotyczące budynku – 40 000 zł

15. Miejskie Przedszkole Nr 65 – Inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów – pozostałe 40 000 zł

16. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza – Inwestycje dotyczące budynku – 661 405 zł – remont VI LO (m.in. elewacja)

17. Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki – 100 000 zł – Opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej oraz wstępnego studium  wykonalności dla zagospodarowanie terenów w  okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki

18. Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice – 915 737 zł

19. Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły – 489 053 zł – Przebudowa parku w tym przebudowa ciągów  pieszych, budowa miejsca edukacyjnego i  zagospodarowanie skarpy stanowiącej część  placu.

20. Budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic – 625 000 zł – zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

21. Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10 – 10 000 zł

22. Budowa basenu na Burowcu – 666 667 zł – zakup dokumentacji projektowej i jej adaptacja dla potrzeb budowy.

plan2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *