wtorek, 16 kwietnia

Urząd Miasta wyłożył do publicznego wglądu projekt planu dla terenów pohutniczych

Katowicki magistrat wyłożył do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Szopienicach.

Możemy go zobaczyć w dniach od 6 października 2015 r. do 27 października 2015 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Projektowania, Studiów, Usług i Realizacji „Terplan” Sp. z o.o., Katowice ul. Wita Stwosza 6 lok. 7, II piętro, codziennie w godz. od 9:00 do 13:00.

Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2015 r., w urzędzie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, w sali 209, II piętro, o godz. 15:00.

Do 10 listopada 2015 r. możemy zgłaszać uwagi, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Katowice.

Zobacz więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *