poniedziałek, 15 kwietnia

Co dalej z Galerią Hilarego Krzysztofiaka?

Pomysł powstania galerii zrodził się w 2010 r., kiedy to Hilary Krzysztofiak został upamiętniony pamiątkową tablicą znajdującą się fasadzie domu, w którym się urodził. Do powstania tablicy przyczynił się reżyser Kazimierz Kutz, przyjaciel artysty. Wdowa po artyście, Krystyna Miłotworska, która posiada ponad 100 obrazów swojego męża, deklarowała, iż przekaże je nieodpłatnie do planowanej galerii.

W 2012 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza odbyło się spotkanie, które prowadził prezydent Piotr Uszok wraz z Kazimierzem Kutzem. Część mieszkańców była przeciwna budowie galerii, jednak po przeprowadzonym spotkaniu mieszkańcy doszli do wniosku, iż warto wybudować w Szopienicach nowy ośrodek kultury.

W styczniu 2013 r. w Szopienicach przeprowadzono referendum w sprawie utworzenia galerii, w którym 2/3 respondentów opowiedziało się za powstaniem placówki.  Na początku 2014 r.  zapytaliśmy Urząd Miasta na jakim etapie jest ta inwestycja. Zostaliśmy poinformowani, iż miasto rozpatruje formalno-prawny i finansowy aspekt tej inwestycji.

W marcu br. radny Bartosz Wydra złożył interpelację w sprawie utworzenia w Szopienicach Galerii Hilarego Krzysztofiaka. W odpowiedzi Wiceprezydent Marzeny Szuby na  interpelację radnego czytamy:

[…] realizacja przedsięwzięcia, planowana na lata 2015-2016, była uzależniona od wypracowania koncepcji zagospodarowania nieruchomości w uzgodnieniu z Senatorem Kazimierzem Kutzem i we współpracy z Architektem Miasta. Jednakże ze względu na brak wytycznych do koncepcji i brak ostatecznie zatwierdzonych kwestii funkcjonalno-użytkowych, środki finansowe pierwotnie zabezpieczone w budżecie miasta na ten cel w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zostały przeznaczone na inne zadania.

Piotr Uszok nie porozumiał się z Kazimierzem Kutzem i fundusze przeznaczone na budowę galerii Hilarego Krzysztofiaka zostały przeznaczone na inne zadania.

1 komentarz

  • marcin

    Elegancko. Kutz namieszał z muzeum z galeriom, ludzie musieli się wyprowadzić, lokale usługowe zlikwidowane i zdewastowane i teraz będzie budynek straszył. Bezdomni wyczają ze tam się nic nie dzieje to się zrobi dom schadzek melina itd. miasto powinno jak najszybciej dać te mieszkanie do użytku do przetargu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *