sobota, 20 lipca

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie m.in. siłowni plenerowej obok MDK przy ul. Hallera

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) w Katowicach ogłosił na swojej stronie internetowej zamieścił ogłoszenie o zamówieniu (numer ogłoszenia: 328392 – 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014) na „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową sieci kanalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego w otoczeniu budynku przy ul. Gen. Hallera 28 w Katowicach„.

Przedmiotem zamówienia jest (tekst cytowany z ogłoszenia o zamówieniu):

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zagospodarowanie terenu wraz z budową sieci kanalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego w otoczeniu budynku przy ul. gen. Hallera 28 w Katowicach […]. Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. gen. Józefa Hallera 28 w Katowicach, o powierzchni ok. 3000 metrów kwadratowych. Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie: wydzielenie w terenie zielonym miejsca rekreacji z siłownią plenerową dla młodzieży i osób starszych, ustawienie niskiego ogrodzenia wraz z nasadzeniami zieleni, celem wydzielenia optycznego terenu siłowni, utworzenie terenów zieleni (teren trawiasty, drzewa, krzewy ozdobne) wraz z ławeczkami, gazonami, altaną, pergolą, murkami, ewentualnie schodami terenowymi, wykonanie zjazdu na ul. gen. Józefa Hallera oraz utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (10 – 20 stanowisk), ułożenie kostki betonowej z podbudową na projektowanych ciągach pieszych, miejscach postojowych dla samochodów osobowych i zjeździe na ul. gen. Józefa Hallera, wykonanie ewentualnych schodów terenowych, wykonanie opaski z kostki brukowej przy istniejącym budynku, ustawienie słupków i nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż granicy działek, będących własnością Miasta Katowice oraz z prywatną drogą dojazdową w celu uniemożliwienia postoju samochodów na zagospodarowanym terenie, wykonanie odwodnienia terenu w otoczeniu MDK, przyjęcie rur ochronnych dla poszczególnych rodzajów sieci, zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod budowę zjazdu oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu w otoczeniu MDK.

Planowana siłownia i miejsce rekreacji będzie się znajdowało „na tyłach” Miejskiego Domu Kultury, tzn. od strony dawnej linii kolejowej (zobacz mapkę poniżejmapka: openstreetmap.org).


Większy widok mapy

( fot. budynku MDK pochodzi ze strony twoja-dzielnica.pl )

* Ogłoszenie o zamówieniu na stroni KZGM Katowice: LINK
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK
* Załączniki (m.in. dokładna mapka z lokalizacją inwestycji): LINK

Mapka z lokalizacją inwestycji (ciemnym kolorem zaznaczono zakres opracowania):

sasasa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *