środa, 19 czerwca

Wybrano wykonawcę przebudowy parku na Drugich Szopienicach

O planach przebudowy zaniedbanego parku na Drugich Szopienicach już pisaliśmy w ostatnim czasie (zobacz: LINK). Dnia 9 września 2014 r. katowicki Zakład Zieleni Miejskiej na swojej stronie BIP zamieścił ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetarg został wygrany przez firmę BUD-WOD-BIS s. c. Wodecki i Wspólnicy (40-111 Katowice, ul. Krzyżowa 9a).

Firma BUD-WOD-BIS s. c. Wodecki i Wspólnicy (40-111 Katowice, ul. Krzyżowa 9a) złożyła ofertę na 396 796, 29 PLN (cena brutto). Przebudowa parku ma zostać wykonana do dnia 30 listopada 2014 r.  Przebudowa parku jest konieczna m.in. z powodu zaplanowania nazwania tego miejsca imieniem Antona Uthemanna. O nazwanie tego terenu „Parkiem Antona Uthemanna” wystąpiła Redakcja Portalu SZOPIENICE.ORG wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2014 roku. Nasz wniosek uzyskał poparcie Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec („rady dzielnicy”).

Projekt przebudowy parku wykonała pracownia Arch-Projekt-Studio Kamil Czerny (40-087 Katowice, ul. Sokolska 45a/9). Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na działkach o nr: 1197/105 i 1997/108 (miasto Katowice, obręb 0006 Szopienice, k. m. 2, ul. Wiosny Ludów), których właścicielem jest Miasto Katowice. Według projektu obecny stan zagospodarowania przedmiotowego zakresu stanowi istniejący skwer miejski z istniejącymi chodnikami szutrowymi i gruntowymi. Wydzielony pod urządzenia zabawowe teren usytuowany jest zgodnie z „warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Rozbiórce podlegają nawierzchnie szutrowe. Projektowane zagospodarowanie zakłada budowę (ustawienie) elementów małej architektury (ławki, kosze, urządzenia zabawowe, sportowe i edukacyjne). Zakłada się wykonanie robót polegających na remoncie istniejących nawierzchni szutrowych oraz robót polegających na niwelacji oraz utwardzeniu powierzchni gruntu (nawierzchnia szutrowa). Obowiązek zachowania minimalnej odległości (Placu Zabaw) przekraczającej 10 metrów od linii rozgraniczającej ulic, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów zostaje zachowany.

Zobacz też:
– Ogłoszenie z dnia 9 września 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty: LINK
– Ogłoszenie nr 178481-2014 o zamówieniu z dnia 20 sierpnia 2014 r.: LINK
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): LINK

 [ fot. maps.google.pl ]fds

Mapa: openstreetmap.org


Większy widok mapy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *