niedziela, 16 czerwca

Budżet Obywatelski: w czwartek 11 września debata na temat budżetu dla Szopienic i Burowca

Katowice-Logo-pion-kolor

Budżet Obywatelski w Katowicach: przed nami ogłoszenie list projektów i otwarte debaty dzielnicowe

Wkrótce mieszkańcy Katowic w trybie głosowania będą mogli zdecydować na co przeznaczyć 10 milionów z Budżetu Obywatelskiego w roku 2015. Listy do głosowania z projektami wyłonionymi w toku weryfikacji poznaliśmy 1 września (zobacz listę: LINK). Można będzie się z nimi zapoznać na miejskiej podstronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu, w dzielnicowych bibliotekach oraz na spotkaniach, które od 3 do 15 września odbędą się we wszystkich jednostkach pomocniczych (dzielnicach).

Do 30 czerwca 2014 r. mieszkańcy Katowic mogli składać projekty zadań publicznych o charakterze lokalnym, dotyczące jednostki pomocniczej odpowiedniej dla miejsca ich zameldowania. W sumie do Budżetu Obywatelskiego wpłynęło 326 wniosków. Najwięcej spośród nich, bo aż 70 dotyczyło infrastruktury drogowej. Tuż za nimi uplasowały się zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz zieleni miejskiej. W toku weryfikacji formalnej i merytorycznej wyłoniono projekty, które zostałh zamieszczone na lokalnych listach do głosowania i opublikowane 1 września (zobacz listę: LINK). Można się z nimi także zapoznać na stronie internetowej www.katowice.eu w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Wykaz projektów wraz z opisem zadań będzie także dostępny w dzielnicowych filiach bibliotecznych. O tym, które spośród nich zostaną zrealizowane zadecydują głosy mieszkańców. Głosowanie poprzedzone będzie otwartymi debatami dzielnicowymi, zaplanowanymi w terminie 3–15 września, podczas których wnioskodawcy zaprezentują swoje projekty oraz przedstawią ich założenia i korzyści wynikające z realizacji. Spotkania te będą doskonałą okazją, aby przed oddaniem głosu zapoznać się z projektami zadań dla dzielnicy i wziąć udział w dyskusji. Obecni na nich będą również przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice, którzy odpowiedzą na pytania mieszkańców dotyczące Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. Poniżej zamieszczamy harmonogram spotkań, który dostępny jest także na miejskiej stronie internetowej oraz w bibliotekach.

SPOTKANIE W DZIELNICY SZOPIENICE-BUROWIEC ODBĘDZIE SIĘ W:
czwartek, 11 września 2014 r., godz. 17:00
w Miejskim Domu Kultury „Szopienice- Giszowiec” przy ul. gen. Józefa Hallera 28

Od 17 do 21 września mieszkańcy będą mogli wybrać jedno zadanie, zakwalifikowane do etapu głosowania w ich jednostce pomocniczej (zobacz listę: LINK). Punkty do głosowania będą czynne w filiach MBP oraz w wybranych MDK w dniach 17-19 września w godzinach od 8.00 do 19.00 oraz 20-21 września w godzinach od 9.00 do 17.00. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 września. Zrealizowane zostaną te zadania, które otrzymały najwięcej głosów, aż do wyczerpania puli środków przewidzianych dla danej jednostki pomocniczej (dzielnicy).

Na wszystkie pytania odpowie:
Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
(pok. 109, I piętro), tel. 32 259 36 54
budzetobywatelski@katowice.eu
http://www.katowice.eu/urzad-miasta/budzet-obywatelski
https://www.facebook.com/katobudzet

Co to jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski Katowice 2015 to inicjatywa skierowana do wszystkich zameldowanych w Katowicach mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają własny pomysł na wydanie pieniędzy lub chcą poprzeć inicjatywę sąsiadów z obszaru swojego zamieszkania. W ramach procesu uprawnieni mieszkańcy mogli zgłaszać projekty zadań publicznych, dotyczących obszaru ich zameldowania. Zarejestrowane wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej, która ostatecznie potwierdziła możliwość realizacji zgłoszonych inwestycji. Wyłonione w trybie głosowania projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku budżetowym. Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego została uruchomiona Zarządzeniem nr 2058/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, z którym można zapoznać się na stronie Budżetu Obywatelskiego. Znajdują się tam również informacje dotyczące zasad zgłaszania i weryfikacji projektów oraz głosowania.

[ informacja prasowa UM Katowice ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *