piątek, 21 czerwca

Do powołania rady dzielnicy w Dąbrówce coraz bliżej. W środę głosowanie w tej sprawie

Przewodniczący Rady Miasta Katowice zwołał na dzień 30 lipca 2014r. (środa) , na godzinę 11:00, sesję nr LII Rady Miasta Katowice. Punktem nr 16 porządku obrad sesji będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała (czyli statutu tzw. „rady dzielnicy”). Jest to ostatnia uchwała, która jest potrzebna do powołania rady dzielnicy. Po niej najprawdopodobniej zostanie ogłoszony termin wyborów do rady.

Tu należą się podziękowania dla wszystkich mieszkańców Dąbrówki Małej, którzy poparli swoimi podpisami inicjatywę utworzenia rady dzielnicy, oraz dla Dawida Ślusarczyka, który zainicjował zbieranie podpisów i koordynował całą akcję.


Pod linkiem Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Małahttp://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1403252076

800px-Katowice_-_Herb_Dąbrówki_Małej_na_budynku_OSP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *