piątek, 1 marca

„JAK BYŁO, JAK JEST, JAK MOŻE BYĆ” – 5 lat przemian na osiedlu „Bagno”

f2_m

Mieszkańcy osiedla „Bagno” w Szopienicach wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach, Hutniczo – Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową, Zespołem Szkół Gastronomicznych w Szopienicach oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” dnia 22 marca 2013r. będą świętowali 5-lecie przemian jakie zaszły na osiedlu.

W październiku 2007r było to mocno zaniedbane i zapomniane przez wszystkich osiedle, a mieszkańcy nie cieszyli się dobrą opinią społeczną.

Dzisiaj osiedle tętni życiem, a jest to efektem pracy i zaangażowania  mieszkańców oraz wspierających ich instytucji. Mieszkańcy  przy wsparciu pracowników Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach oraz Hutniczo- Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej postawili plac zabaw dla dzieci posadzili kwiaty, dbają o porządek, postawili boisko do siatkówki, organizują sami różne wydarzenia i imprezy okolicznościowe. Grupa mieszkańców założyła też zespół muzyczny „Szopienickie Perły”, który jest już dobrze znany w Szopienicach.

Z pomocą Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem” mieszkańcy otrzymali od Hutniczo – Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej lokal z przeznaczeniem na Klub Mieszkańca. Spółdzielnia wyremontowała lokal, a mieszkańcy  pomogli w pracach porządkowych. Uroczyste otwarcie Klubu nastąpi w dniu 22 marca 2013r  ok. godziny 14.30. Od godziny 13.00-15.00 planowane jest uroczyste spotkanie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Szopienicach dla przedstawicieli instytucji i władz lokalnych, które poprowadzą sami mieszkańcy przy wsparciu pracowników Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach. Od 16.30 do ok. 19.30 przewidziane jest spotkanie z poczęstunkiem i niespodzianką dla wszystkich  mieszkańców osiedla.

f1_m

Metoda organizowania społeczności lokalnej, którą rozpoczął pracę Ośrodek Pomocy Społecznej w  Katowicach w 2007 roku na osiedlu „Bagno” w Szopienicach okazała się bardzo skuteczna. Zarówno mieszkańcy jak i instytucje lokalne dostrzegają korzyści ze wzajemnej współpracy, a efekty ze wspólnie podejmowanych działań są trwałe i widoczne. Na przykładzie osiedla „Bagno” widać wyraźnie, że wspólnymi siłami z udziałem mieszkańców można dużo więcej zrobić niż w pojedynkę.

Program Centrum Aktywności Lokalnej jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach w ramach projektu systemowego „Damy radę…”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działamy jednak w oparciu o metodę organizowania społeczności lokalnej.

Wrażamy nadzieję, że zmiana jaka zaszła na osiedlu „Bagno” w Szopienicach zainspiruje innych mieszkańców do podejmowania podobnej aktywności na rzecz poprawy wizerunku swojego miejsca zamieszkania.  Instytucje mogą pomóc, ale to przede wszystkim mieszkańcy muszą czuć się odpowiedzialni za miejsce, w którym mieszkają.

Agnieszka Rzepecka –koordynator Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *