sobota, 20 lipca

Tag: umowa

Dąbrówka Mała: Jest zgoda prezydenta na użyczenie pomieszczeń Zespołu Szkół Budowlanych dla Akademii Sportu
Wydarzenia

Dąbrówka Mała: Jest zgoda prezydenta na użyczenie pomieszczeń Zespołu Szkół Budowlanych dla Akademii Sportu

W życie weszło zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 2269/2014 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych w Katowicach (przy ul. Techników w Dąbrówce Małej) a Akademią Sportu sp. z o.o. na czas trwania roku szkolnego 2014/2015. Prezydent Miasta Katowice wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń pomiędzy Zespołem Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach (przy ul. Techników w Dąbrówce Małej) i Akademią Sportu sp. z o.o. na czas prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez pierwszy rok działalności tj. trwania roku szkolnego 2014/2015. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych do zawarcia stosownej umowy użyczenia uwzględniającej zwrot wydatków/kosztów zwi...