piątek, 12 lipca

Tag: szopienice ul. wiosny ludów

ul. Wiosny Ludów
Stare Pocztówki

ul. Wiosny Ludów

Nazwa ulicy została nadana na cześć zrywów niepodległościowych, które miały miejsce w latach 1848-1849. Wiosna Ludów objęła prawie całą Europę. Do wystąpień nie doszło w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz w Imperium Rosyjskim.  Ulica Wiosny Ludów prowadzi od centrum dzielnicy, rozpoczynając się od ronda przy Placu Powstańców Śląskich, aż do granicy z Mysłowicami. Jej długość osiąga 1,6 km.  Z historycznych budynków zlokalizowanych przy ulicy Wiosny Ludów warto odnotować:  Budynek dawnego Urzędu Gminy Szopienice (ul. Wiosny ludów 24), wybudowany w latach 1927−1928 w stylu późnego modernizmu z elementami art déco; budowniczym ratusza i pierwszym naczelnikiem Szopienic był Franciszek Bieniosek. Szkoła podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny (ul. ...