niedziela, 21 lipca

Tag: sieć gazowa

Dąbrówka Mała: wydano obwieszczenie w sprawie inwestycji dla sieci gazowej w rejonie ul. Le Ronda 76
Na sygnale, Wydarzenia

Dąbrówka Mała: wydano obwieszczenie w sprawie inwestycji dla sieci gazowej w rejonie ul. Le Ronda 76

Wydano obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ul. Le Ronda 76 w Katowicach. Obwieszczenie z dnia 17 września 2014 r. opublikowano na stronie BIP urzędu Miasta Katowice dnia 18 września 2014 r. Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zmianami) Prezydent Miasta Katowice zawiadamia, że w dniu 17.09.2014 r. wydał decyzję nr 88/2014/cp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 839/19, 617/18 i 659/128 (KM 1, Dąbrówka Mała) w rejonie ul. gen. H. Le Ronda 76 w Katowicach (znak sprawy: B-II.6733.96.2014.JS). Strony postępowania mogą za...