piątek, 21 czerwca

Tag: naprawa

MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej
Wydarzenia

MZUiM ogłosił przetarg na naprawę kanalizacji deszczowej w ulicy Lwowskiej

4 listopada 2014 r. na stronie katowickiego Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (MZUiM) opublikowano ogłoszenie z dnia 3 listopada 2014 r. o przetargu nieograniczonym na naprawę - metodą bezwykopową - kanalizacji deszczowej dn 300 mm w ul. Lwowskiej w Katowicach. Prace będą prowadzone wzdłuż ulicy Lwowskiej, na odcinku na południe od węzła z ulicą Bagienną (Wilhelmina). Przetarg (numer sprawy 80/XI/2014/WP) dotyczy robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 €. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – j.t. Dz. U. poz. 907 z 9 sierpnia 2013 r. ze zm. Oferty firm, które chciałyby przystąpić do przetargu, można składać do 19 listopada 2014 r. (do godziny 9:55), a otwarcie zgłosz...