środa, 19 czerwca

Tag: konferencja w walcowni

Konferencja w Walcowni
Wydarzenia

Konferencja w Walcowni

W przeddzień Industriady, 13 czerwca w szopienickiej Walcowni Cynku odbyła się konferencja „Ochrona Dziedzictwa Przemysłowego”. Została ona zorganizowana przez Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki - Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet TICCIH, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Było to pierwsze wydarzenie w odzyskującej od ubiegłego roku blask Walcowni. Na konferencji prezentowano różne sposoby ochrony zabytków techniki. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści związani z ochroną zabytków, właściciele obiektów poprzemysłowych, dawni pracownicy huty i eksperci z zakresu ochrony dziedzictwa przemysłowego. Uczestnicy oprócz udziału w konferencji mieli możliwość zwiedzenia gmachu wraz z przewodnikami w rolę których wc...