niedziela, 21 lipca

Tag: działka

Miasto nabywa prawo użytkowania wieczystego do działki, położonej na końcu ulicy Woźniaka
Wydarzenia

Miasto nabywa prawo użytkowania wieczystego do działki, położonej na końcu ulicy Woźniaka

Prezydent Miasta Katowice dnia 7 listopada 2014 roku wydał zarządzenie nr 2347 /2014, dotyczące nabycia do zasobu Miasta prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w rejonie ul. Krakowskiej w Katowicach (działka nr 1897/18) w zamian za zobowiązania HMN Szopienice S.A. w likwidacji z tytułu podatku od nieruchomości. Działka znajduje się na końcu ulicy ks. majora Karola Woźniaka. Obecnie z ulicy K. Woźniaka nie można bezpośrednio wjechać na ulicę Krakowską. Mamy nadzieję, że przejęcie praw do tej działki przez miasto jest wstępem do wykonania połączenia drogowego ulicy Woźniaka z ulicą Krakowską. *Link do zarządzenia: LINK  Lokalizacja działki: