piątek, 21 czerwca

Tag: baszta szybu Prittwitz

Baszta szybu Prittwitz
Przemysł

Baszta szybu Prittwitz

Wentylacyjno-odwadniający szyb Prittwitz (w dwudziestoleciu międzywojennym przemianowany na „Wodny”) posiadał charakterystyczną wieżę, stylem nawiązującą do architektury pałacyku/zameczku, zlokalizowanego nieopodal (istniejący do dziś Pałacyk Prittwitz przy ul. Krakowskiej 81-83). Powstał dla kopani „Wildensteinsegen”, nadanej w 1856 roku kupcowi Gustawowi Drescherowi z Wrocławia. Szyb wydrążono w latach 1859 –1867, jednakże charakterystyczna wieża została wzniesiona prawdopodobnie między rokiem 1875 a 1880. Szyb zaopatrywał następnie Nikiszowiec i Giszowiec w wodę, którą wydobywano z pokładów oligoceńskich. Obiekt nadszybia nie przetrwał do czasów współczesnych. Posiadał maszynę wyciągową, kotłownię i łaźnię. Wzniesiono go jako wieżę o basztowej formie typu Malakov. Przed 1904 rokiem z...