Daty z historii Szopienic

1178 r. Ziemia u ujścia Brynicy i Rawy (Roździanki) do Przemszy jako dar króla polskiego weszła w skład księstw śląskich.

1360 r. Właścicielem wsi Roździeń i Szopienice zostaje Otton z Pilicy, herbu Toporczyk, wojewoda sandomierski. Pierwsza potwierdzona wzmianka o tych miejscowościach, które powstały przypuszczalnie w XIII wieku.

1430 r. Zniszczona w czasie wojen husyckich, do połowy XVI w. niezamieszkana,

1536 r. Magnat węgierski Jan Torzo sprzedał miasto Mysłowice i 7 wsi (w tym Roździeń i Szopienice) krakowskiemu patrycjuszowi Stanisławowi Salomonowi.

1546 r. Kuźnik Szych zakłada kuźnicę nad Roździanką i stawem Żabińcem.

1595 r. Właścicielem kuźnicy zostaje Walenty Roździeński. Wsławił się napisaniem poematu „Officina ferraria”.

1656 r. Krzysztof Mieroszewski nabył na licytacji wsie Roździeń i Szopienice.

1678 r. Dobra te zostają przekształcone w ordynację mysłowicką.

1784 r.  Liczba mieszkańców Szopienic wynosiła 79 osób,

1820 r. Teren naszej „Małej Ojczyzny” przestaje podlegać metropolii krakowskiej i zostaje poddany jurysdykcji biskupów wrocławskich.

1824 r. Do ordynacji mysłowickiej zostaje włączona (odkupiona od Kamieńskich) Dąbrówka Mała.

1826 r. Przy  obecnej ul. H. Bednorza wzniesiono drewnianą szkołę dla dzieci z Roździenia i Szopienic. W 1857 oddano do użytku budynek murowany w miejscu szkoły drewnianej. Od początku istnienia szkoły językiem wykładowym był język polski (język niemiecki tylko jako pomocniczy).

1830 r. Koniec działalności kuźnicy roździeńskiej usytuowanej na zakolu Rawy i drogi z Mysłowic do Dąbrówki Małej (obecnie ul. Obrońców Westerplatte)

1834 r. Powstaje huta cynku „Wilhelmina” utworzona przez Georga Gieschego.

1839 r. Aleksander Mieroszewski sprzedaje ordynację mysłowicką Marii Winckler za 100 tysięcy talarów.

1857 r. Uruchomienie w Roździeniu 4-klasowej szkoły ewangelickiej (po rozszerzeniu liczby klas do 7 przeniesiona do dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 55),

1860 −1865 r.   Przy dzisiejszej ulicy Morawa wzniesiono kolonię robotniczą − familoki dla pracowników hut koncernu Georg von Giesches Erben (kolonia Morawa);

1868 r. Na granicy Roździenia i Szopienic zbudowano katolicki drewniany kościół.

1870 r.  Otwarcie stacji Szopienice na linii Kolei Prawego Brzegu Odry łączącej Wrocław z Dziedzicami (ob. Czechowice-Dziedzice przez Olesno, Tarnowskie Góry, Bytom, Siemianowice, Pszczynę. Wkrótce otwarty zostaje także przystanek kolejowy Szopienice Południowe na wcześniej już otwartej linii Katowice − Sosnowiec − Warszawa.

1871 r. Założono katolicką parafię roździeńską.

1880 r. Założenie browaru i słodowni przez Petera Morskiego.

1881 r. Koncern „Giesche Erben” połączył 10 kopalń z rejonu Janowa, Szopienic i Roździenia w jedną kopalnię „Giesche” (od 1946 r. KWK „Wieczorek”).

1882 r. Początek działalności Katolickiego Kasyna wystawiającego sztuki teatralne.

1884 r. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Jadwigi.

1885 r. Roździeń liczył 4782 mieszkańców.

1886 r. W Roździeniu powstaje pierwsza na Śląsku organizacja spółdzielcza „Konsum Śląski Roździeń Szopienice”.

1887 r. Zakończenie budowy kościoła św. Jadwigi.

1888 r.  Założenie cmentarza ewangelickiego.

1892 r. Wzniesiona kamienica mieszkalna − dawna apteka Graefe’go (ul. ks. bpa H. Bednorza 14), w stylu historyzmu, obiekt projektował architekt H. Ritschel.

1892 r. Budowa kamienicy mieszkalnej − dawna willa dra Stauba (ul. ks. bpa H. Bednorza 16), w stylu historyzmu, zaprojektował ją architekt H. Ritschel.

1898 r. Uruchomienie linii tramwajowej łączącej Królewską Hutę (ob. Chorzów) przez Hajduki (ob. Chorzów Batory), Katowice, Bogucice−Zawodzie, Szopienice z Mysłowicami.

1898 r. Powstanie gniazda „Sokół”.

1898 r.  Powstanie Klasztoru Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

1898−1901 r. Wybudowano budynek przy ul. Siewnej – zabytkowa Szkoła Podstawowa nr 45 imienia Kornela Makuszyńskiego.

1899 r. Ewangelicy rozpoczynają budowę kościoła w Roździeniu. Kościół wzniósł mistrz murarski Hermann Ritschel, w stylu neogotyckim, z cegły klinkierowej.

1899 r. Wybudowana Willa mieszkalna (ul. ks. bpa H. Bednorza 5), w stylu historyzmu, według projektu architekta H. Ritschela.

1901 r. Poświęcenie ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Roździeniu przy ówczesnej Schulstraße (obecnie – ul. Bednorza)

1902 r. Konsekracja kościoła św. Jadwigi.

1902 r. Na mapie górniczej „pałacyk” Prittwitz oznaczono jako Berg-Inspector (pol. siedziba inspektora górniczego), natomiast na mapach z lat 1912 i 1914 jako Verwaltungsgebäude (pol. budynek administracyjny)

1904 r. Wybudowanie zabytkowego gmachu Szkoły Żeńskiej ( obecnie VI LO im. Jana Długosza) według projektu Kuntzego w stylu neogotyckim.

1904 r.  Powstał Klasztor sióstr Boromeuszek , pierwszymi inicjatorami powstania placówki byli : ks. Konrad Ściborski i ks. Karol Abramski.

1906−1908 r. Budowa w stylu historyzmu ceglanego z elementami modernizmu szpitalu koncernu Georg von Giesches Erben , obecnie zespół budynków Szpitala Psychiatrycznego (ul. J. Korczaka 27)

1907 r. Wzniesienie kompleksu magazynowo – składowego spółki „Giesche” przy ul. J. Hallera 26. W latach dziewięćdziesiątych odbywały się spotkania orkiestry hutniczej.

1908 r. Wybudowana Kamienica mieszkalna − dawna kamienica F. Mixy (ul. ks. bpa H. Bednorza 22),  posiada cechy stylu modernizmu i klasycyzmu.

1910 r. W spisie powszechnym wykazano, że w Szopienicach mieszka 8026 osób mówiących w j. polskim, 1371 w j. niemieckim i 242 w j. polskim i niemieckim.

1910 r. Została wybudowana Szkoła Podstawowa nr 44, w której w czasie III Powstania Śląskiego znajdował  się rząd cywilny z Wojciechem Korfantym na czele.

1910 r. Stworzenie w Szopienicach chóru „Wyspański”.

1912 r.  Budowa huty cynku „Uthemann”.

1912 r. Wzniesienie secesyjnej  wieży wodnej (przy ul. J. Korczaka), według projektu Jerzego i Emila Zillmannów z 1907.

1918 r. Powstanie wspólnej dla Roździenia i Szopienic Polskiej Rady Ludowej.

1919 r. W czasie I powstania śląskiego powstańcy Piotra Łyszczaka rozbroili w Szopienicach żołnierzy niemieckiego 64 Pułku Piechoty Reichswery.

1920 r. Zmiana nazwy parafii roździeńskiej na szopienicka.

1920 r. Rozbrojenie w II powstaniu śląskim niemieckiego oddziału Sipo przez powstańców pod dowództwem Jana Stanka.

1921 r. W budynku obecnego VI LO im Długosza mieściła się Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych.

1922 r. Wkroczenie wojsk polskich i przyłączenie Górnego Śląska do Macierzy, wjazd generała Stanisława Szeptyckiego.

1925 r. Siostry Boromeuszki prowadzą w Klasztorze ośrodek opiekuńczo – wychowawczy dla dzieci.

1926−1928 r. Budowa  ratusza miasta Szopienice (ul. Wiosny Ludów 24) , obecnie ośrodek zdrowia oraz delegatura Urzędu Miasta.

1930 r. Założenie „Margarynowni” jako jawnej spółki.

1930 r. Gminy Roździeń i Szopienice mają wspólnego burmistrza dra Andrzeja Michnę.

1930 r. Wzniesiony budynek poczty (ul. Obrońców Westerplatte 17).

1936 r.  „Konsumy” posiadały około 51 sklepów w Roździeniu, Szopienicach, Nikiszowcu, Giszowcu i Murckach.

1939 r. Sejm RP nadaje Szopienicom prawa miejskie (miały wejść w życie od roku następnego).

1939- 1945 r. w okresie niemieckiej okupacji Polski ul. H. Bednorza  nosiła nazwę Hermann Göring Straße na cześć działacza nazistowskiego Hermanna Göringa,

1951 r. Szopienice stają się miastem, a w 1955 r. w skład powiatu miejskiego Szopienice wchodzą gminy – Dąbrówka Mała i Janów.

1951 r. „Margarynownia” przyjmuje nazwę – „Szopienickie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego”.

1960 r. Koniec „niepodległości” szopienickiej – włączenie do Wielkich Katowic.

1984 r. Powstanie Izby Tradycji Hutniczych HMN „Szopienice”

1992 r. Śląskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego zostają wykupione przez angielsko – holenderski koncern „Unilever”.

1992 r. Ponowne odsłonięcie pomnika na Placu Powstańców Śląskich (poprzedni ufundowano w 1924 r. i został zburzony w 1942 r.).

1994 r. Powstanie Fundacji „PRO – EKO Szopienice”.

1994 r. Wpisanie do rejestru zabytków zespołu kościelnego – Kościół pw  św Jadwigi Śląskiej.

1995 r. Początek wydawania przez Fundację miesięcznika „Roździeń”.

1997 r. Pierwsze Dni Szopienic, organizowane prze Fundacje „PRO – EKO Szopienice” i Miejski Dom Kultury

2002 r. Zaprzestaje produkcji Wydział Cynku Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A.

2002 r. Wpisanie do rejestru zabytków Kościoła Ewangelicko Augsburskiego Zbawiciela.

2004 r.  Powstanie stowarzyszenia, mającego na celu utworzenie Muzeum Hutnictwa Cynku.