Miesięcznik „Roździeń”

rozzx

Gazeta powstała w roku 1995. Pierwszym redaktorem naczelnym był, nieżyjący już, red. Stanisław Ochodek. Początkowo był to skromny biuletyn w wersji czarno–białej. Od tego czasu gazeta przeszła znaczną ewolucje merytoryczną i wizualną.

Obecnie gazeta ukazuje się w objętości 24 stron, w tym okładka kreda kolor. Nakład miesięcznika wynosi 3 tysiące egzemplarzy i obejmuje on swoim zasięgiem obszar dawnego miasta Szopienic – od Dąbrówki Małej po Giszowiec. Od 2002 roku  redaktorem naczelnym jest Zbigniew Al. Wieczorek.

Na łamach „Roździenia” stale zamieszczana jest rubryka ekologiczna EKO – ROŹDZIEŃ dofinansowywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Celem publikacji ukazujących się w tej rubryce jest cykliczne upowszechnianie przez Roździeń zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł finansowania ochrony środowiska w regionie.

Gazeta informuje także m. in. o działaniach na rzecz powstania Muzeum Hutnictwa Cynku w Szopienicach, inicjatywach ruchu abstynenckiego, problemach oświaty, życiu parafii znajdujących się na terenie b. powiatu szopienickiego.

W gazecie Roździeń ogłaszają się m.in:
Pizzeria MACCOLINO, Firma San Pol – profesjonalne narzędzia, Salon fryzjerski U GOSI, warsztat samochodowy Herberta Czekały, Heros Transport, EC Szopienice, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Z Roździeniem stale współpracują:
Andrzej Gowarzewski (wydawca serii encyklopedii piłkarskich FUJI), Zdzisław Majerczyk, Ryszard Bryła, Józef Urbańczyk, Maria Kaźmierczak.